Prosidur Kloz 1

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Kebanyakan anak remaja sekarang lebih gemar mendengar muzik aliran pop rock yang berasal dari barat. Mereka gemar muzik yang jauh lebih pantas daripada Melayu yang sememangnya lemah . Kini tidak dapat dinafikan terdapat juga muzik Melayu rancak dan berirama rock untuk menarik minat generasi . Walaupun tidak salah bagi mendengar muzik seperti ini, , ia boleh juga sedikit boleh mempengaruhi minda kita setelah mendengar muzik seperti ini kerana senikatanya yang berpengaruh. Dengan itu wajarlah bagi ibu bapa memantau jenis muzik yang baik dan sebaliknya untuk anak - anak mereka.