WADAH XINMIN
Peribahasa

HOME

Arkib
Tenaga Pengajar Di Xinmin
Faktor X
Mari Belajar Bahasa
Forum Perdana
Kertas Latihan Bahasa
Karya Kreatif
Link Istimewa

  

 

Across

 

3          sudah ---- baru terngadah

8          jika ular ---- akar, tiada hilang bisanya

9          kalau tak ada berada, takkan ----- bersarang rendah

10        besar pasak----- tiang

11        tangan ------ bahu memikul

 

Down

 

1          ----- hidup

2          gajah sama gajah ---- pelanduk mati di tengah- tengah

4          keras-keras ----nasi,kena air lembut jua

5          sambil ----- minum air

6          ikan ---- jala pun tiba

7          rosak ---- kerana ragi

9          meski tertimbun dalam tanah namun---- timbul jua

 

Enter content here

Enter content here

Enter supporting content here