WADAH XINMIN
Arkib | Tenaga Pengajar Di Xinmin | Faktor X | Mari Belajar Bahasa | Forum Perdana | Kertas Latihan Bahasa | Karya Kreatif | Link Istimewa

Home

LATIHAN BAHASA

Latihan - latihan bahasa yang disediakan di beberapa halaman ini sesuai untuk semua peringkat pelajar. Kamu hanya perlu membaca dan meniliti soalan untuk menjawabnya dengan baik.
 
 
Cetak soalan- soalan di bawah ini untuk dicuba.

Soalan1

Arahan:              Baca dengan teliti petikan karangan di bawah ini, kemudian pilih perkataan yang sesuai daripada senarai perkataan-perkataan yang diberi di dalam kurungan untuk melengkapkan petikan itu. Tuliskan jawapan pilihan kamu itu di ruangan yang disediakan di Kertas Jawapan.

 

 

            Di Sarawak, masih terdapat beberapa kumpulan kaum yang ___( 1 )___(sedang, tengah, tetap, masih) mengamalkan cara hidup tradisi, Kebanyakan ___( 2 )___ (dari, pada, daripada, kepada) mereka tinggal di kaki Gunung Santubung, di Kucing, Serawak. Di kampung inilah kita boleh temui ___( 3 )___ (kaum-kaum, orang-orang, suku-sakat, puak-puak) Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melanau dan sebagainya.

 

            Kebanyakan daripada para penduduk kampung mengusahakan ___( 4 )___ (kerja-kerja, tugas-tugas, usaha-usaha, pencarian-pencarian) sendiri seperti bertani dan juga membuat kraftangan tradisional kaum masing-masing. Kaum wanita orang Iban atau Dayak Laut yang tinggal di rumah panjang suka membuat kuih penganan ___( 5 )___(pun, juga, dan, atau) kuih jala ___( 6 )___( kembiraan, keghairahan, kesenangan, kegemaran) mereka. Sebahagiannya pula ___( 7 )___ ( bertenun, menenun, pertenun, tenunan) kain seperti kain pua kumbu yang unik dan halus tenunannya.

 

            Pada masa lapang, orang lelakinya membuat ukiran-ukiran kayu yang melambangkan manusia, haiwan dan juga dewa-dewa ___( 8 )___ (pujaan, kesayangan, kecintaan, sembahan) mereka. Selain daripada itu, ada juga yang membuat alat-alat muzik tradisional, ___( 9 )___ (sepertinya, contohnya, misalnya, seakannya) sapeh, iaitu sejenis gitar yang dibuat daripada kayu lembut yang mempunyai empat ___( 10 )___ (utas, helai, lembar, untai) tali.

 

Soalan 2

Arahan:            Pilih peribahasa yang sesuai daripada senarai yang diberikan di bawah ini bagi melengkapkan jalan cerita karangan. Tulis huruf jawapan pilihan kamu itu di ruangan yang disediakan di Kertas Jawapan.

 

 

          A          bekal hidup

 

          B          gelombang hidup

 

          C         air dicencang tiada putus

 

          D         bagai hujan jatuh ke pasir

 

          E          pipit pekak makan berhujan

 

           F          burung terbang dipipiskan lada

 

           G         seperti embun di hujung rumput

 

           H          gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga

 

           I           kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga

 

          J          jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh mendapat sagunya

 

 

            Ibuku seorang wanita yang berjiwa kental. Beliau tabah menghadapi beraneka dugaan meski ada kalanya dugaan datang berantaian meninpa dirinya. Sejak beliau mengambil alih urusan rumahtangga serta syarikat milik ayah, ibu menjadi tumpuan cemuhan, umpat-keji malahan caci-maki ipar-duainya walaupun mereka sememangnya mengetahui bahawa ibu berkelayakan mentadbirkan syarikat. Kadangkala beliau merasakan bahawa segala usaha yang beliau curahkan hanya sia-sia belaka __( 11 )__. Namun demikian, ibu meyakinkan diri beliau bahawa ini semua merupakan dugaan dan sebahagian daripada __(12 )__ yang harus ditempuh. Ibu bekerja keras tak ubahnya __( 13 )__ betapapun mendapat tentangan daripada keluarga arwah ayah. Sejak kecil lagi ibu telah dididik supaya berusaha gigih untuk mencapai segala yang dicita-citakan kerana __( 14)__ . Usaha yang ditumpukan kepada syarikatnay itu telah menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara beliau dengan keluarganya ayah. Walaupun begitu, ibu percaya bahawa perselisihan antara mereka tidak kekal kerana __( 15 )__.

 

Soalan 3

Arahan:           Isikan tempat kosong dalam petikan karangan di bawah      ini dengan sepatah perkataan yang sesuai dengan jalan ceritanya. Tulis jawapan kamu di Kertas Jawapan yang disediakan.

 

            Uasha Singapura untuk menyediakan air sendiri dengan menyuling air laut dan memproses semula air terpakai nampaknya kian hampir menjadi kenyataan. Usaha itu, sebagai melengkapi bekalan air daripada ____( 26 )____ bekalan yang ada sekarang, ____( 27 )____ sebahagian daripada strategi jangka ____( 28 )____ bagi memastikan bekalan air ____( 29)____ rakyat yang dijangka terus ____( 30 )____ , tidak keputusan.

 

            Walaupun tender ____( 31 )____ dikeluarkan hanya untuk membina ____( 32 ) ____ mengendalikan loji bagi membekalkan ____( 33 )____ 30 juta gelen air ____( 34 ) ____ sehari atau 10 peratus ____( 35 )___ keperluan air rakyat Singapura hari ini, ianya merupakan sebagi satu titik permulaan menerusi pengalaman dan kemajuan teknologi.

 

 

 

 

Soalan 4
Perkataan Berbagai Makna
 
Arahan : Bina ayat kamu sendiri dengan perkataan berbagai makna di bawah   ini. Ayat kamu mestilah menunjukkan makna yang berbeza bagi  setiap perkataan itu.
 
1.  Pudar: _________________________________________________
     b. ___________________________________________________
 
2.  menolak : _______________________________________________
     b ____________________________________________________
 
3.  ikatan : _________________________________________________
     b:   __________________________________________________
 
4.  kunci : __________________________________________________
     b:____________________________________________________
 
5.  reda : ___________________________________________________
     b: ___________________________________________________
 
Soalan 5
Dalam petikan karangan di bawah ini terdapat 10 patah perkataan yang memerlukan imbuhan. Kenal pasti perkataan-perkataan itu dan bubuh imbuhan yang sesuai.

 

Hari ini, ramai kanak- kanak yang mengalami masalah tekanan emosi. Hal ini bukti dengan bertambahnya kes- kes yang kendali oleh klinik Sakit Jiwa. Akhir - akhir ini, kes-kes itu telah tambah dengan banyaknya. Kes - kes yang dirujukkan kepada klinik tersebut telah tingkat sebanyak 77 peratus pada tahun  ini. Kini, kanak -kanak terdedah kepada tekanan emosi akibat masyarakat yang hidup lumba- lumba dan terlalu penting kecermelangannya. Keluarga hari ini pula hadap dengan tekanan sosial yang membimbangkan. Ini termasuklah dalam corak keluarga berangkai kepada unit keluarga yang lebih kecil dan orang - orang tua yang sisih daripada sesebuah keluarga. Keadaan ini diburukkan lagi dengan konflik yang dihadapi oleh ibu- ibu yang bekerja. Ibu -ibu menghadapi dilema sama ada mahu memberi utama kepada kerjaya atau keluarga.