WADAH XINMIN
Kertas Latihan Bahasa

Home

Arkib | Tenaga Pengajar Di Xinmin | Faktor X | Mari Belajar Bahasa | Forum Perdana | Kertas Latihan Bahasa | Karya Kreatif | Link Istimewa

Cubalah latihan -latihan bahasa yang telah disediakan di bawah ini. Anda boleh mencuba kertas ini dengan menurunmuatkannya ke dalam file anda. Jika ada masalah, anda bolehlah merujuk semula kepada kami di Xinmin

sebarang soalan boleh dirujukkan kepada kami.

LATIHAN KARANGAN

1 Ekspres Kertas 2 ( Jun)

2 Ekspres Kertas 2. ( Jun )

3 Ekspres Kertas 2 ( Jun )

Kertas 2 - 4Ekspress dan 5 Normal Akademik