WADAH XINMIN
Mari Belajar Bahasa

Home

Arkib | Tenaga Pengajar Di Xinmin | Faktor X | Mari Belajar Bahasa | Forum Perdana | Kertas Latihan Bahasa | Karya Kreatif | Link Istimewa

Setiap bulan anda berpeluang mempelajari salah satu daripada aspek - aspek tatabahasa, penulisan karangan dan jenis petikan kefahaman yang dapat dibaca, dipelajari dan dikongsi bersama. Semoga kita semua dapat memanfaatkan lelaman ini bersama.

Kata Pemeri - Ialah dan Adalah

Penggunaan Dari dan Daripada.

Tips menulis karangan