WADAH XINMIN
Keputusan Peperiksaan 4 Normal Akademik

HOME

Arkib
Tenaga Pengajar Di Xinmin
Faktor X
Mari Belajar Bahasa
Forum Perdana
Kertas Latihan Bahasa
Karya Kreatif
Link Istimewa

2003 Cohort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

P2

P3

P4

P5

U

Candidature

MSG

%Pass

2002MSG

2002%

4N(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng 1180

7

14

20

31

3

0

75

3.12

100.0

3.51

100.0

Comb Hum 2191

10

21

20

16

7

0

74

2.85

100.0

3.48

98.6

Math A 4010

30

33

9

3

0

0

75

1.80

100.0

2.11

100.0

Sc 5137

6

27

26

14

2

0

75

2.72

100.0

2.86

100.0

Art 6014

0

1

1

0

1

0

3

3.33

100.0

2.05

100.0

DT 6046

7

7

8

6

0

0

28

2.46

100.0

1.90

100.0

POA 7114

8

17

13

2

1

1

42

2.38

97.6

3.20

88.6

Chinese 1172

13

25

20

5

0

0

63

2.27

100.0

2.66

100.0

Punjabi(3239)

0

1

0

0

0

0

1

2.00

100.0

 

 

Malay 1182

3

4

1

3

0

0

11

2.36

100.0

2.36

100.0

 

84

150

118

80

14

1

447

2.54

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan keseluruhan Menengah 4 Normal Akademik 2003. Kesemua calon dari Xinmin berjaya ke Menengah 5N dan pencapaian tahun ini adalah sama baik atau lebih baik dari tahun- tahun sebelum ini.
7 orang daripada 11 pelajar BM berjaya mendapat keputusan kepujian iaitu seramai 64%.